GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Hội nghị rà soát, sắp xếp cơ sở dạy nghề; đánh giá công tác tuyển sinh học nghề, tổ chức thi tốt nghiệp năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Hội nghị rà soát, sắp xếp cơ sở dạy nghề; đánh giá công tác tuyển sinh học nghề, tổ chức thi tốt nghiệp năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Ngày 24/5/2016 tại Hải Phòng, Tổng cục Dạy nghề tổ chức hội nghị Hội nghị rà soát, sắp xếp cơ sở dạy nghề; đánh giá công tác tuyển sinh học nghề, tổ chức thi tốt nghiệp năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Ngày 24/5/2016 tại Hải Phòng, Tổng cục Dạy nghề tổ chức hội nghị Hội nghị rà soát, sắp xếp cơ sở dạy nghề; đánh giá công tác tuyển sinh học nghề, tổ chức thi tốt nghiệp năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tiến sỹ Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ sở dạy nghề tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra; đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Dạy nghề.

  

 

 Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí nêu rõ: Công tác quy hoạch mạng lưới sơ sở dạy nghề là nhiệm vụ hết sức quan trong, góp phần thực hiện có hiệu quả, thành công chiến lược phát triển nguồn nhân lực của quốc gia, của từng vùng, miền. Do vậy, các Bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá lại mạng lưới cơ sở dạy nghề của mình, trên cơ sở các chính sách hiện hành và nhu cầu nguồn nhân lực có giải pháp và hướng sắp xếp lại cho phù hợp với thực tế. Công tác tuyển sinh năm 2016 cần nắm rõ các cơ hội và thách thức, những thuận lợi và khó khăn để có biện pháp phù hợp, tạo ra sự chuyển biến tích cực, phấn đấu đạt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016. Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần có những hỗ trợ cụ thể cho các cơ sở dạy nghề trong công tác tuyển sinh, đầu tư cơ sở vật chất...và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các cơ sở dạy nghề. Trên cơ sở báo cáo công tác rà soát mạng lưới và báo cáo công tác tuyển sinh của Tổng cục, đề nghị các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề hoàn thiện và có những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của xã hội, của các doanh nghiệp về thị trường lao động.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề đã chỉ rõ thực trạng mạng lưới cơ sở dạy nghề hiện nay với nhiều cách nhìn khác nhau theo hình thức sở hữu, cơ quan chủ quản và vùng kinh tế - xã hội, thực trạng phát triển các trường TCN, CĐN hiện nay; định hướng, lộ trình và kế hoạch triển khai việc rà soát, đánh giá, sắp xếp trường TCN, CĐN. Báo cáo công tác tuyển sinh học nghề và tổ chức thi tốt nghiệp năm 2015 đã nêu rõ: Trong năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Tổng cục Dạy nghề phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương cùng với các cơ sở có hoạt động dạy nghề thực hiện nhiều biện pháp để phát triển dạy nghề trong tình hình mới; đặc biệt là đối với công tác tuyển sinh. Năm 2015 -  năm đầu tiên tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, các cơ sở dạy nghề trên cả nước đã tuyển sinh được 1.979.199 người (đạt 92,1% so với kế hoạch); trong đó: trình độ CĐN, TCN được 210.104 người (đạt 84,0% so với kế hoạch), trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng khoảng 1.769.095 người (đạt 93,1% so với kế hoạch). Trong khó khăn vẫn có nhiều điểm sáng thu hút học sinh vào học nghề, việc nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập, thực tế tại doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả các giải pháp đào tạo gắn với doanh nghiệp; tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 70,2%;

            Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều nhận định năm 2015 là năm có nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động dạy nghề: Do là năm đầu triển khai thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp các văn bản hướng dẫn chưa được ban hành đầy đủ; công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học nghề chưa được thực hiện tốt theo yêu cầu của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị; công tác tuyển sinh chưa gắn với hệ thống thông tin thị trường lao động, nhu cầu lao động trong nước và của các nước trong khu vực; việc phân bố trường TCN, CĐN trên địa bàn các tỉnh, thành phố và quy mô đào tạo của từng trường chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhất là nhân lực có tay nghề cao; các nghề đào tạo tại các trường TCN, CĐN trên cùng địa bàn còn chồng chéo nhau dẫn đến khó khăn trong tuyển sinh và đào tạo, người học bị hạn chế trong lựa chọn nghề để học;… Vì vậy, để thực hiện tốt hoạt động dạy nghề trong thời gian tới, cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển sinh sát với tình hình thực tế và nhu cầu học nghề của xã hội; tổ chức liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, đào tạo lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp và ký hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp gắn với giải quyết, bố trí việc làm và có thu nhập cao, ổn định sau khi hoàn thành khóa học/tốt nghiệp; cần có phân luồng hợp lý trong giáo dục, giữa đào tạo hàn lâm và đào tạo nghề nhằm giải quyết tình trạng mất cân đối cơ cấu lao động hiện nay; có chính sách đặc biệt để phát triển giáo dục nghề nghiệp và tạo sức hấp dẫn đối với đào tạo nghề,…

 

 

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phát biểu tại Hội nghị

            Tại Hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề đã ghi nhận những ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu, đồng thời cũng đề nghị  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành cần khẩn trương thực hiện việc rà soát, sắp xếp cơ sở dạy nghề (trong đó có việc sáp nhập ba trung tâm công lập cấp huyện); về công tác tuyển sinh, tốt nghiệp tiếp tục tăng cường các giải pháp để đạt hiệu quả cao nhất, trong đó cần chú trọng việc gắn kết chặt chẽ giữa Sở LĐTB-XH với các cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp, các khu công nghiệp để tạo cầu nối hình thành quan hệ cung cầu trong thị trường lao động tại địa phương;  

 

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí ghi nhận: Hoạt động dạy nghề đã có nhiều tiến bộ, chất lượng đào tạo càng được nâng lên gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; tuy nhiên để tuyển sinh học nghề có hiệu quả hơn thì cần có cam kết giải quyết việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục dạy nghề và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt, đúng tiến độ việc sáp nhập ba trung tâm công lập cấp huyện ở các địa phương; đồng thời rà soát tổng thể các cơ sở dạy nghề trên địa bàn để quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề với quan điểm không mở thêm trường công, còn nếu mở thì phải cam kết tự chủ hoàn toàn, ủng hộ việc mở thêm trường tư với mục tiêu phi lợi nhuận. Làm tốt công tác tư vấn nghề nghiệp, phổ cập nghề cho người lao động; phải làm thật tốt công việc kết nối cung cầu lao động; đặc biệt, từng trường cần đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng học sinh khi tốt nghiệp; chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy nghề của nhà trường gắn chặt với mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, các trường phải năng động trong hoạt động mở rộng các hình thức đào tạo như đào tạo lại, đào tạo bổ sung kỹ năng mềm cho người lao động và điều cốt yếu là phải gắn đào tạo với tuyển dụng của doanh nghiệp, để sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống./.

Theo VPTCDN

Video nổi bật
Thư viện ảnh nổi bật
Tin nổi bật
Liên kết website
UBND huyện KbangSở Giáo dục và Đào tạo gia laiSở lao động thương binh và xã hội tỉnh gia lai
Thời tiết hiện tại
Đà Nẵng 30°C
Hải Phòng 28°C
Nha Trang 31°C
Nghệ An 30°C
Việt Trì 30°C
Gia Lai 30°C
Sơn La 30°C
TP. Hồ Chí Minh 33°C
Hà Nội (Láng) 31°C
Nguồn KTTV T.W
Thống kê truy cập

友情链接:代孕 武汉代孕代孕捐卵 代孕武汉代孕 代孕 代孕网代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕

345
quảng cáo phải 1
 
 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
 
 
^ Về đầu trang

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕